BİR EVİN METRE KARESİ NASIL HESAPLANIR???

Tapu senedi üzerinde ana yapının bulunduğu parsel , 2000 m2(metrekare) dir ve 24 bağımsız bölümden oluşan bu binada 24 No'lu gayrimenkulun tapu senedinde 26/338 arsa paylı olduğu yazılmaktadır ; Buna göre bu gayrimenkula isabet eden arsa kaç metrekaredir?

FORMÜL: (2000 metrekare / 338 )  * 26 = 2000/338 = 5,91

5,91 * 26 = 153 , 846 metrekare

Tutar TL
Vade AY
Faiz %

1,272 TL.
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?